Remote tým

Naučím vás řídit tým na dálku a být jeho součástí

Dobře fungující distribuovaný tým je dnes velmi žádaný. Ne vždy je ale jednoduché umět na dálku správně fungovat, jak z pohledu jednotlivých členů týmu, tak očima firmy nebo leadra. Je potřeba se naučit používat nástroje, které práci na dálku usnadňují a zejména změnit mindset, aby tým fungoval efektivně a dodával svou práci v čas a kvalitně.

Práce na dálku sebou přináší velkou dávku svobody, ale vždy je potřeba si uvědomit, že moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda těch ostatních. Tento princip je jednoduchý, ale často náročný na implementaci, protože každý z nás je zvyklí na odlišný pracovní režim. Na školení si budeme ukazovat různé postupy a techniky, jak získat svobodu v práci, ale zároveň neztratit nadhled a kontrolu.

Naprosto zásadní pro práci na dálku je správná komunikaci. Bez komunikace by to nešlo. Je zapotřebí si osvojit nástroje, které nám pomohou - ať už nástroje pro běžnou denní komunikaci, tak i nástroje pro uchovávání informací o projektu nebo správně používat konferenční hovory.

Tématické okruhy kurzu:
  • Práce na dálku obecně - základní principy
  • Komunikace a předávání informací
  • Nástroje
  • Umění řídit konflikty na dálku
  • Řízení týmu a procesy

Kurz je vhodný pro každého, kdo by si rád více osvojil fungování a distribuovaného týmu.

Pro koho je kurz určen

Toto školení je určeno zejména pro firmy, které chtějí zlepšit své fungování na dálku. Dle potřeba zákazníka lze školení individuálně připravit.

Jak školení probíhájí?

Každé školení je sestavené individuálně dle potřeb zákazníka. Vždy obsahují nutnou dávku teoretických znalostí a zároveň jsou propletené praktickými příklady z reálných projektů. Na kurzech panuje uvolněná atmosféra a je možné nad každým tématem kdykoliv diskutovat.

Kontakt

Pokud máte jakýkoliv dotaz, zájem o školení či chcete navázat spolupráci, pak neváhejte napsat na email: jirkapenzes@gmail.com nebo využijte konktaktní formulář: